گوشه ای از هزاران خواص مهره مار

گوشه ای از هزاران خواص مهره مار افزایش مهر ومحبت معشوق زیباجلوه دادن درنظر معشوق ایجادعشق وعلاقه شدید پیداشدن خواستگار جلب جنس مخالف زیباجلوه دادن درنظر اطرافیان ایجادعشق شدید رزق روزی جلب محبت قوی همسر زبانبندی قطعی طرف مقابل رفع مشکلات بزرگترین جذب قلبها ازدواج سریع ایجادعشق وعلاقه بین دونفر …

بیشتر بخوانید »

دندان گرگ و پیشانی گرگ

دندان گرگ و پیشانی گرگ قیمت پیشانی و دندان گرگ = ۷۵۰ تومان برای داشتن جذبه بسیارعالیه جذب جنس مخالفف فوق العادست زبانبند فوق العاده رزق وروزی فراوان باطل سحرقوی مهرومحبت فوق العاده کسب اعتمادبنفس اراده قوی وبالا کسب درجات ومقام بسیارعالی برای ترس شجاعت وقدرت هیبت وجذبه فوق العاده …

بیشتر بخوانید »

گردنبند شاه مهره کبری

گردنبند شاه مهره کبری جهت گشایش کار مسخر شدن مردم رفع غم و بستگی فاتح شدن در کارهای بزرگ فاتح شدن در دادگاه و مکان های دولتی دفع همزاد دفع چشم زخم دفع سحروجادو ایجاد خیر وبرکت ایمن بودن از بلایا درمان کاهلی و تنبلی رفع دلشوره و استرس رفع …

بیشتر بخوانید »

گردنبند مهره مار دابویا طرح حضرت علی پاکستانی تک

گردنبند مهره مار دابویا طرح حضرت علی پاکستانی تک بازگشت قطعی معشوق افزایش مهرومحبت معشوق زیباجلوه دادن درنظرمعشوق بخت گشایی بسیارقوی ایجادعشق وعلاقه شدیدبین عاشق ومعشوق پیداشدن خواستگارایده ال جلب جنس مخالف⁦ زیباجلوه دادن درنظراطرافیان⁦ ایجادعشق شدید درحددیوانه شدن فردموردنظر بزرگترین مهره احضارمعشوق جلب محبت قوی همسر قوی ترین مهره …

بیشتر بخوانید »