شاه مهره افعی زنجانی

شاه مهره افعی زنجانی خواص مهره مار بازگشت قطعی معشوق افزایش مهر و محبت معشوق زیبا جلوه دادن در نظرمعشوق بخت گشایی بسیار قوی ایجاد عشق و علاقه شدید بین عاشق و معشوق پیداشدن خواستگار ایده ال جلب جنس مخالف زیبا جلوه دادن درنظر اطرافیان ایجاد عشق شدید در حد …

بیشتر بخوانید »

مهره پاکستانی هندی

مهره پاکستانی هندی تاثیرات مهره مار وحشی میتوان اشاره کرد به : جذب جنس مخالف _ معشوق افزایش اعتماد به نفس واقعی و دائمی آرامش روحی و روانی همیشگی افزایش مهر و محبت و بهتر شدن روابط عاطفی افزایش رزق و روزی و بهتر شدن کسب و کار جلوگیری از …

بیشتر بخوانید »

مهره افعی اعجوبه مراکشی

مهره افعی اعجوبه مراکشی زیبا فوق العاده قدرتمند و تاثیر گذار در جذب معشوق جذب ثروت و جذب جنس مخالف و زبانبند افراد مزاحم افزایش رزق و روزی حل کار اداری افزایش مهرومحبت معشوق زیباجلوه دادن درنظرمعشوق زبانبند قوی افزایش میل جنسی و گرمای بدن در افراد جلب نظر اطرافیات …

بیشتر بخوانید »

مهره مار مامبای سیاه

مهره مار مامبای سیاه یکی از قدرتمندترین مهره مار های وارداتی هست که همراه طلسم به نام شخص میشود قدرت هایی نظیر جذب جنس مخالف جذب و محبت همسر رزق و روزی بالا کارگشا بالا بردن اعتماد به نفس جذب شانس بسیار بالا گشایش کار و زبانبند قدرتمند فیلم تست …

بیشتر بخوانید »

مهره مار هندی اصل

مهره مار هندی اصل بازگشت قطعی معشوق افزایش مهرومحبت معشوق زیباجلوه دادن درنظرمعشوق بخت گشایی بسیارقوی ایجادعشق وعلاقه شدیدبین عاشق ومعشوق پیداشدن خواستگارایده ال جلب جنس مخالف⁦ زیباجلوه دادن درنظراطرافیان⁦ ایجادعشق شدید درحددیوانه شدن فردموردنظر بزرگترین مهره احضارمعشوق جلب محبت قوی همسر قوی ترین مهره جلب محبت زبانبندی قطعی طرف …

بیشتر بخوانید »

مهره مار دانه برنجی همرا با روغن مار

مهره مار دانه برنجی همرا با روغن مار افزایش مهر ومحبت معشوق زیباجلوه دادن درنظر معشوق ایجادعشق وعلاقه شدید پیداشدن خواستگار جلب جنس مخالف زیباجلوه دادن درنظر اطرافیان ایجادعشق شدید رزق روزی جلب محبت قوی همسر زبانبندی قطعی طرف مقابل رفع مشکلات بزرگترین جذب قلبها ازدواج سریع ایجادعشق وعلاقه بین …

بیشتر بخوانید »