خانه / Lists

Lists

[gap height=”10″]
[list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”fa-icon-ok” icon_color=”#2ecc71″]
[list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”fa-icon-remove” icon_color=”#e74c3c” ]
[list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”fa-icon-double-angle-right” ]
[gap height=”20″]
[list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”momizat-icon-star” icon_color=”#ffa507″ ]
[list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”momizat-icon-cog2″ icon_color=”#3498db” ]
[list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”linecon-icon-like” icon_color=”#f76fbc” ]
[gap height=”20″]

With Circles

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”10″ margin_bottom=”30″]
[list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”fa-icon-ok” icon_bg_color=”#2ecc71″ icon_bg=”circle”]
[list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”fa-icon-remove” icon_bg_color=”#e74c3c” icon_bg=”circle”]
[list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”enotype-icon-arrow-right5″ icon_bg=”circle”]
[gap height=”20″]

With Squares

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”10″ margin_bottom=”30″]
[list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”fa-icon-ok” icon_bg_color=”#2ecc71″ icon_bg=”square”]
[list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”fa-icon-remove” icon_bg_color=”#e74c3c” icon_bg=”square”]
[list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”enotype-icon-arrow-right5″ icon_bg=”square”]
[gap height=”20″]
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید