خانه / خر مهره

خر مهره

خره مهره پاکستانی

خره مهره پاکستانی زبانبند قوی چشم زخم قوی دورشدن از بلاهای اطراف انرژی دفع ومحافظت بسیار بالا گشایش کار قوی رونق کسب و کار مطیع کردن همسر و معشوق افزایش رزق و روزی موفقیت درتمام کار ها خوش شانسی فراوان  

بیشتر بخوانید »

خواص اصلی خرمهره

خواص اصلی خرمهره زبانبد بسیارقوی بهبود روابط کاری پیشرفت مراحل کاری وشغلی بیشتر شدن رزق وروزی بالا بردن کسب درآمد موفقیت در مراحل شغلی ثبات شغلی وامنیت شغلی یافتن شغل مناسب پولدارشدن روابط اجتماعی تحکیم و اطمینان خاطر از شغل مناسب خود محبوبیت در روابط کاری پیشرفت روز افزون در …

بیشتر بخوانید »

خر مهره و کارایی آن

خواص خر مهره اصل زبان بند قوی بهبود روابط کاری پیشرفت مراحل کاری وشغلی بیشتر شدن رزق وروزی بالا بردن کسب درآمد موفقیت در مراحل شغلی ثبات شغلی وامنیت شغلی یافتن شغل مناسب پولدارشدن روابط اجتماعی تحکیم و اطمینان خاطر از شغل مناسب خود پمحبوبیت در روابط کاری پیشرفت روز …

بیشتر بخوانید »